Pædagogisk konsulent Anne Marie Marquardsen

  • Kvalitet i det pædagogiske arbejde
  • Styrkelse af læringsmiljøet
  • Udvikling gennem faglig reflektion
  • Huset
  • Inklusion i daginstitutionen
  • Sprogmiljøer i børnehøjde

Faglig inspiration til udvikling af gode læringsmiljøer

- fokus på sprogets og relationers betydning for trivsel, udvikling og læring

Konsulentfirmaet DEN GODE DAGINSTITUTION