Tværfaglig inspiration i sprogarbejdet

Keld Fredens skriver i bogens forord: Sprog kan ikke reduceres til hjerneprocesser. Det er en egenskab ved hele barnet og dets relationer. Læring er den aktivitet, hvor man skabes af og skaber sin omverden. Det er et forhold, hvor den ene dimension ikke kan eksistere uden den anden. Sådan er det også med arv og miljø. Arven folder sig først ud i et miljø. Derfor er der intet sprog uden et sprogmiljø.

Sprogmiljøer i børnehøjde er en antologi, hvor 17 fagfolk fortæller om deres professionelle møde med det lille barn og sproget. Der er er fin inspiration og stof til faglige refleksioner at hente hos sundhedsplejersken, skuespilleren og bibliotekaren for bare at nævne nogle...
Brug et af bogens kapitler som oplæg til diskussion om institutionens sprogmiljø på næste personalemøde.

Bogen er udgivet på Dansk Psykologisk Forlag i 2011