Styrk sprogmiljøet via indblik i nye faglige forforståelser

Kurset Tværfaglig inspiration til udvikling af sprogmiljøet er et kort inspirationskursus for sprogpædagoger og studerende. 
Få indblik i vidt forskellige faglige tilgange til styrkelse af børns sprog, og inspiration til hvordan I kan skabe stærke sprogmiljøer.  

Oplæg - Inspirerende fortællinger om seks fagpersoners professionelle møde med børn og sprog - sundhedsplejerske, børnebogsforfatter, illustrator, sprogvejleder, skuespiller/forfatter og billedkunstner "medvirker."

Refleksionsværksted - Oplæggets flerfaglige pointer er udgangspunkt for temperaturmåling af de sprogmiljøer, som deltagerne møder i det daglige arbejde.

Sprogværksted - Et hurtigt kig i Fortællekufferten...

Varighed: ca. 1 time.  Deltagere: max. 25.  Pris: kr. 2.800 ex. moms og kørsel

  • Lad os tale nærmere om jeres ønsker og behov!
  • Ring 21 91 22 82 eller send mig en mail på amm@dengodedaginstitution.dk 


Reference
Gitte Kai, Pædagogisk konsulent - Vi havde inviteret Anne Marie Marquardsen til at holde oplæg om tværfaglig inspiration i sprogarbejdet (for kommunens sprogvejledere - red).
Det blev en berigende og inspirerende eftermiddag med forstyrrelser og aktiviteter, der direkte kan omsættes i pædagogisk praksis. Anne Marie formidler med humor og lethed de dybe refleksioner og den tunge viden, der ligger bag børns sprogtilegnelse i en pædagogfaglig praksis.                                                                                                                    

 

 

 

sprogmiljøer i børnehøjde