Styrk sprogmiljøet

Kurset Fortællekuffertværksted er for ansatte i dagpleje, vuggestue og børnehave samt studerende og består af to workshops.
Kurset har sammenhæng til kurset Dialogisk læsning for de yngste, der giver redskaber til at bruge metoden Fortællekufferten, men fungerer også som selvstændigt kursus.
Det er et praktisk, kreativt kursus, hvor hver deltager fremstiller en unik fortællekuffert i akryl/collage - en kuffert, som fanger børnenes nysgerrighed og den voksnes fortælleglæde!
Fortællekufferten sætter fokus på læringsmiljøet og den styrkede pædagogiske læreplan.


Fortællekufferten er en konkret historiefortællingsmetode, der arbejder med sprogudviklingens vigtige elementer og faser:
Nærhed og positiv kontakt/Fra passivt ordforråd til aktivt ordforråd/Fælles opmærksomhed/Turtagning/Fra konkret sprog til situationsuafhængigt sprog.

Workshop 1
Oplæg - Fortællekufferten med sammenhæng til læreplanstemaet Kommunikation og sprog. Collage og komposition
Kuffertværksted - Collage
Varighed: ca. 3 timer.  Deltagere: max. 20.  Pris kr. 4.800 ex. moms og kørsel

Workshop 2
Oplæg - Fortællekufferten med sammenhæng til nøglebegreber i tidlig sprogtilegnelse. Farvecirklen. At arbejde med akryl/collage
Kuffertværksted - Akryl/collage
Varighed: ca. 3 timer.  Deltagere: max 12.  Pris: kr. 4.800 ex. moms og kørsel

NB. Institutionen sørger selv for indkøb af materialer - liste fremsendes

  • Lad os tale nærmere om jeres ønsker og behov!
  • Ring 21 91 22 82 eller send mig en mail på amm@dengodedaginstitution.dk 

fortællekuffert 2fortællekuffert 3Fortællekuffert