Styrk det pædagogiske læringsmiljø

I dagligdagen kan dokumentations- og evalueringsarbejdet opleves som en tidskrævende skal-opgave, der ikke giver direkte mening. 

Kurset Dokumentation og evaluering som pædagogisk redskab introducerer metoder, der skaber meningsfuld sammenhæng mellem mål for det pædagogiske arbejde, pædagogiske aktiviteter, dokumentation, evaluering, faglig refleksion og reviderede mål/aktiviteter.

Kurset giver inspiration til faglig udvikling samt ny energi i det pædagogiske arbejde og kombinerer oplæg med refleksion, dialog og praktisk pædagogik.

Kurset er for ansatte i dagpleje, vuggestue og børnehave samt for studerende på pædagoguddannelsen. 

Oplæg - Dokumentation og evaluering - Dagtilbudslovens krav.  Dokumentationsformer. Evalueringsmetoder. EVAs Tegn på læring II

Refleksion - Deltagerne sætter oplægget i perspektiv ved at inddrage egen praksis.

Pædagogisk værksted - Vi arbejder med en konkret pædagogisk aktivitet, som dokumenteres og evalueres efter metoden Tegn på læring.

Varighed: 3 timer.  Deltagere: max. 25.  Pris: kr. 4.800,00 ex. moms og kørsel

  • Lad os tale nærmere om jeres ønsker og behov!
  • Ring 21 91 22 82 eller send mig en mail på amm@dengodedaginstitution.dk

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation og evaluering 3