Styrk sprogmiljøet i dagplejen

Kurset Dialogisk læsning for de yngste sætter fokus på sprogets betydning for barnets trivsel, udvikling og læring. Det giver viden om den tidlige sprogtilegnelse (sprogudviklingens kognitive og sociale dimension) samt udvikling af et sundt sprogmiljø.
Metoden dialogisk læsning introduceres teoretisk og praktisk med sammenhæng til vigtige faktorer i sprogtilegnelsen.

Kurset er primært for ansatte i dagplejen og afholdes over to dage, hvor oplæg kombineres med refleksion, dialog og praktisk pædagogik.
Deltagerne får redskaber til at omsætte teoretisk viden om sprog, relationer og dialogisk læsning til praksis. 

Kursusdel 1.
Sprogets og relationers betydning - metoden dialogisk læsning. Afholdes i legestuen i middagspausen.
Oplæg - Sprogets betydning. Tidlig sprogtilegnelse (den sociale og kognitive dimension). Læringsmiljø. Metoden dialogisk læsning.
Refleksion - Deltagerne sætter oplægget i perspektiv ved at inddrage egen praksis.
Sprogværksted - Introduktion til produktion af bøger til dialogisk læsning.
Varighed: 1,5 time.  Deltagere: 4-6 dagplejere.  Pris: kr. 2.800 ex. moms og kørsel

Kursusdel 2.
Sammen om at styrke sprogmiljøet. Afholdes i legestuen.
Den gode praksis - konsulenten som rollemodel og mentor
- Sprogaktiviteter ved Anne Marie (dagplejerne har rollen som både deltagere og observatører)
- Dialogisk læsning ved dagplejerne. Hver dagplejer samler sine børn og de producerede bøger læses sammen med det enkelte barn. Aktiviteten foregår i et lokale med ro. (Anne Marie har rollen som observatør og giver individuel faglig sparring/konstruktiv kritik).
Fælles refleksion - foregår i middagspausen
Hvilken viden, erfaringer og refleksioner har kurset givet? Hvilke observationer har vi gjort? Hvilke tanker har refleksionsskemaet sat i gang? Er der noget i praksis som skal ændres? I forhold til det fysiske sprogmiljø? Det psykiske sprogmiljø? Aktiviteter? Hvordan kan bogen til dialogisk læsning udvides? Kort intro til Fortællekufferten.
Varighed: 5 timer.  Deltagere: 4-6 dagplejere og deres børn.  Pris: kr. 4.800 ex. moms og kørsel

  • Lad os tale nærmere om jeres ønsker og behov!
  • Ring 21 91 22 82 eller send mig en mail på amm@dengodedaginstitution.dk 


Reference
Kirsten Kjerulff, dagplejepædagog, kursusansvarlig - Godt samarbejde om planlægning af forløbet - AMM er fleksibel og skarp på, hvad det var vi ønskede, så det passede til os i dagplejen. Dagplejerne blev mere fortrolige med dialogisk læsning, de øvede sig, og metoden er i dag en mere integreret del, når de læser bøger. Vi har brugt skemaet (refleksions-, red), når vi har haft særligt fokus på, hvordan vi kan forbedre læringsmiljøet både i hjemmet og i legestuen - og ved indretning af ny legestue.
Vi kan anbefale at bruge Anne Marie, da det praktisk udøvende er i fokus og fulgt op af et godt fagligt begrundede input.                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Sprogmiljøer i børnehøjde - tværfaglig inspiration til arbejdet med børns sprog