Kurser

Mine kurser sætter fokus på det gode læringsmiljø, høj kvalitet i det pædagogiske arbejde samt udvikling gennem faglig refleksion og dialog. 

Jeg er garant for praksisnære kurser, der omsætter teori til praktisk pædagogik.
Deltagerne får redskaber, som kan bruges direkte i udviklingen af egen praksis.
Tilbyder en række kurser/workshops, men udvikler også meget gerne kurser målrettet din kommunes eller institutions særlige ønsker og behov.

Lad os aftale et uforpligtende møde!
Ring 21912282 eller send mig en mail på amm@dengodedaginstitution.dk

Her kommer en oversigt på kurser, som jeg har god erfaring med:

  • Den styrkede pædagogiske læreplan 
  • Dokumentation og evaluering som pædagogisk redskab
  • Inklusion - alle børn skal med i fællesskabet
  • Pædagogisk udvikling gennem dialogisk læsning
  • Dialogisk læsning for de yngste
  • Brobygning - Fælles om et godt sprogmiljø
  • Tværfaglig inspiration til udvikling af sprogmiljøet
  • Dialogisk læsning for børn og forældre 
  • Fortællekuffertværksted

Alle mine kurser sætter fokus på et godt læringsmiljø, høj kvalitet i det pædagogiske arbejde samt udvikling gennem faglig refleksion, dokumentation og evaluering.
Det er centrale områder i regeringens udspil Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet, der nu er udmøntet i Ny Dagtilbudslov og den styrkede pædagogiske læreplan.