Praktisk, professionel skrivehjælp

Skriftligheden er flyttet ind på alle niveauer i det pædagogiske arbejde, og det er i min optik en styrke for fagligheden, men det er også en tilbagevendende opgave at udarbejde et omfattende skriftligt materiale.

Det vil være ledernes ansvar at sørge for at få formuleret visioner, mål og handleplaner, så teksterne giver et retvisende billede af den enkelte institutions værdier samt fortæller om den gode praksis, som skal beskrives og udvikles til at blive endnu bedre.

Arbejdet med de pædagogiske læreplaner skal formuleres skriftligt og det samme skal dokumentation og evaluering. Dertil kommer, at den pædagogiske praksis (og alt skriftligt materiale), skal harmonere med den pågældende kommunes Børne- og Ungepolitik og inddrage eventuelle satsningsområder samt være i pagt med principper vedtaget af institutionens bestyrelse.

Skrivearbejdet er i høj grad båret af pædagogisk og ledelsesmæssig viden/erfaring, men det skrivetekniske er også en vigtig faktor.

Jeg tilbyder professionel hjælp til formulering af institutionens skriftlige materiale.

  • Lad os aftale et uforpligtende møde!
  • Ring 21912282 eller send mig en mail på amm@dengodedaginstitution.dk

Timepris: kr. 650,00 ex. moms og kørsel

Reference
Pernille Bjerrum, redaktør hos Frydenlund - Anne Marie skriver på en gang meget præcist og meget indfølende. Hendes sprog er korrekt og tydeligt, og hun formår hele tiden at forene den praktiske tilgang og den bagvedliggende teori helt ned på sætningsniveau. Jeg havde stor fornøjelse af at arbejde sammen med Anne Marie, fordi hun er dybt engageret i sit stof og i sine medmennesker. Hun arbejder særdeles professionelt og kommer med gode løsningsforslag i kombination med en respekt for, hvad der kan lade sig gøre inden for de givne rammer.

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisk skrivehjælp